Мнение

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)

Или ‘avis’ на френски, не е правно задължителен акт. То може да бъде, например, изявление на Парламента на ЕС при консултационната процедура, вътрешен работен документ в комисия, изказване на Регионалната Комисия или на Икономическата и Социална Комисия.

То може също да бъде, например, изказване на Комисията на ЕС за условията, необходими за започването на формални преговори по разширяването на ЕС или изказване на Съда , на Сметната палата или на Европейската централна банка.

Бележки

За разлика от препоръките, ‘avis’ или мнение обикновено се отнася за актуална инициатива на ЕС, която е в процес на обсъждане или на планиране.

Бъдещето

Работната група по опростяването при Конвента за бъдещето на Европа предлага да бъде запазено ‘avis’ или мнението като един от инструментите за изготвяне на решения на ЕС.