Споразумения с други страни

Работни дискусии между Робърт Золик, търговски представител на САЩ, и Комисарят по търговията Паскал Лами през 2002 (Photo: European Commission)

Както ЕС така и Страните Членки могат да сключват споразумения с други държави. ЕС може да влиза във взаимоотношения от името на Страните Членки, по някои, но не всички въпроси. Той подписва споразумения, когато има законова личност. ЕС като отделна единица все още няма цяла законова личност. Когато ЕС иска да подпише споразумение доста често и всички Страни Членки трябва да го подпишат.

Европейската Общност, ЕО, има законова личност и може да подписва споразумения със страни извън ЕС ("трети страни"). ЕО има компетенцията да подписва споразумения, когато се посочва в договори. Освен това ЕО може да влиза в споразумения с други страни, когато има вътрешната компетенция да регулира даден въпрос. Виж също  Случая AETR.

Бележки

Бъдещето

Договорът от Лисабон ще даде на ЕС статут на "законова личност" способна да сключва споразумения във всички области (Виж чл. 32 TEU). Чл. 7a посочва, че за да се развиват специални взаимоотношения със съседни страни Съюзът може да сключва  специфични споразумения с тях. тези споразумения могат да съдържат реципрочни права и задължения както и възможността за съвместни действия.

Вижте също

Двустранни споразумения Швейцария - ЕС

Връзки

Срещи и споразумения с трети страни http://www.consilium.europa.eu......D=102&LANG=1&cmsid=360