Европейски общности

The Treaty of Maastricht (Photo: European Commission)

Съществуват три общности, които заедно съставят наднационалните Европейски общности. Те са:

Институциите на трите общности са обединени от Обединителен договор от 1967, въпреки че самите общности остават самостоятелни от правна гледна точка. Името “Европейска общност” замества името “Европейска икономическа общност” (ЕИО), и получава правна основа в Договора от Маастрихт от 1992, който учредява и Европейския съюз, свързвайки наднационалните области на общностите с междуправителствените области Външна политика и политика на сигурност и Правосъдие и Вътрешни работи.

Бележки
Понастоящем, Европейската общност се нарича ЕС, от Европейски Съюз, въпреки че от правна гледна точка Европейскта общност продължава да съществува.

Бъдещето

Проектоконституцията предлага Европейският Съюз и Европейската Общност да се слеят в една единствена политическа организация- Съюзът, която да покрива всички сфери на сътрудничество и да бъде пълноправно юридическо лице.