Селскостопански такси

The Common Agricultural Policy (CAP) is an European support system which regulates the production, sale and processing of all agricultural products in the EU. (Photo: www.agriaware.ie)

ЕС има Обща Селскостопанска Политика (CAP). По този начин се поддържат фиксирани цени на селскостопанската продукция в границите на ЕС, обикновено над световните цени. Целта е защита на европейските фермери от ценовите промени в световно равнище. Освен обичайните митнически задължения, ЕС събира разнообразни такси върху вносните селскостопански продукти.

Връзки

http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
Виж също pdf файл относно Селското Стопанство (според Европейската Конституция): http://www.euabc.com/upload/pdf/agriculture.pdf