Системата д'Ондт / Въртящ д'Ондт

Математически метод. Носи името на своя създател, белгийски политолог.

Използва се за изчисляване колко места получава всяка политическа партия при избори, основани на пропорционалното представителство. Местата се разпределят според броя на получените гласове. Тази система дава предимство на по-големите партии: с 30 % от гласовете може да бъде получено мнозинство в местата, а само с 10 % от гласовете - никакви места.

Бележки