Седалища

European Parliament in Brussels (Photo: European Parliament)

Седалището на Комисията на ЕС е в Брюксел, но ЕС е също така правно задължен да поддържа седалище и в Люксембург.
Според Договора Парламентът на ЕС трябва да се събира за 12 сесии годишно в Страсбург, или в Брюксел, и да поддържа секретариат в Люксембург.

Съветът заседава девет месеца годишно в Брюксел, а през април, юни и октомври в Люксембург. (Правилото на числото десет- април е четвърти месец плюс юни, който е шести = октомври- десети месец)
Поради тази причина по-голямата част от служителите на ЕС работят в Брюксел, където ЕС разполага с основните си сгради и провежда събранията си.

Седалището на Централната Европейска Банка е във Франкфурт.

Броят на седалищата може да бъде променян единствено с единодушие. Въпросът дали това трябва да се промени е повдигнат в Конвента за бъдещето на Европа. Промяна, обаче, не последва. Агенциите имат различни седалища.