Европа на демокрациите

Концепция за Европейско сътрудничество, което е организирано в началото си отдолу нагоре от националните парламенти, по-скоро отколкото да е наложено от един единствен (наднационален) парламент отгоре надолу.
Също така, име на демократичен ЕС, развито от групата на Форум за демокрация в Конвента за бъдещето на Европа превъплътено в нейната алтернативна визия за бъдещето на ЕС. Понятието е включено и в името на най-малката група в Парламента на ЕС, Група на Европа на Демокрациите и разнообразието.