Европейски избори

(Photo: Notat)

На всеки пет години във всички държави-членки се провеждат избори. Последните избори бяха проведени между 10 и 13 юни 20004 год.

Бележки