Европейско Движение

(Photo: Court of Auditors)

Създадено през 1948г., за да подпомага Европейската интеграция към федерална Европа. Движението има национални клона в 32 държави. То се субсидира от бюджета на ЕС както на Международно така и на национално ниво.

Бележки

Връзки

http://www.europeanmovement.org/

http://www.euromove.org.uk/