Изключване

Договорите на ЕС са подписани завинаги. Държавите Членки могат да напуснат ЕС след единодушно решение.

Бъдещето

Проектоконституцията предлага държавите да могат да напускат ЕС след двегодишно предизвестие.