ГАТТ

Виж Общо Споразумение по Митата и Търговията.