Общо Споразумение по Митата и Търговията, ГАТТ

Централата на СТО в Женева (Photo: World Trade Organisation)

Част от ООН създадена през 1948г. Целите и са да увеличи търговията и насърчи свободната търговия и митническите намаления. ГАТТ имаше 110 члена когато беше преименувана на Световна Търговска Организация (СТО) през 1995г.

Бележки

ЕС преговаря от името на всички Страни Членки по въпросите свързани с търговията.

Връзки

http://www.gatt.org/