Световна Търговска Организация, СТО

Централата на Световната Търговска Организация в Женева (Photo: World Trade Organisation)

СТО, която заменя ГАТТ, има за задача организирането на световната търговия съгласно принципите за свободна търговия.

ЕС е представляван в търговските разговори със СТО от Комисията на ЕС и повечето позиции на ЕС са приемани с  квалифицирано мнозинство. Договорът от Ница изисква гласуване с квалифицирано мнозинство при всички международни споразумения където вътрешните решения свързани с тях са приети с квалифицирано мнозинство.

Връзки

http://www.wto.org/