Унгария

Унгарският Парламент в Будапеща (Photo: European Commission)

Унгария има население от 10.2 милиона души и площ от 93.030 км2.

Тя става Страна Членка на ЕС на 1ви Май 2004г.

На 12ти Април 2003г., 83.69% от Унгарците гласуват "За" влизането на Унгария в ЕС при обвързващия референдум за присъединяването. Участието обаче е ниско. По-малко от половината население (45.62%) гласува.

Унгария има 24 места от общо 732 в Европейския Парламент и 12 гласа от общо 321 в Съвета.

Връзки

http://www.mfa.gov.hu/Kulugyminiszterium/en

http://www.europarl.eu.int/enl......applicants/hungary_home_en.htm