Износ на оръжия

(Photo: www.germanyandafrica.diplo.de)

ЕС има общи правила за износ на повечето видове оръжия.

Бъдещето

Отхвърлената Конституция предлагаше общ оръжеен пазар и агенция за доставки включително общи правила за продажби на всякакъв вид оръжия и военно оборудване. Тези клаузи са включени в Договора от Лисабон (чл. 27 TEU). Създаването на европейска агенция за въоръженията бе решено от Съвета на 16 юни 2004.

Връзки

European Defence Agency http://www.eda.europa.eu/
SIPRI Institute http://www.sipri.org/