Международни спогодби

Latvia signing the Accession Treaty (Photo: European Commission)

ЕС може да се включи в международни търговски или други спогодби, ако е упълномощен да законодателства по подобни въпроси в самия ЕС. Подобни външни спогодби се решават съгласно същите правила като за вътрешните политики. Този принцип е залегнал в Чл. 133.6.
Например, ако вот с квалифицирано мнозинство може да реши вътрешната политика, то тогава и международната спогодба може да бъде приета с квалифицирано мнозинство.

Бъдещето

Конвентът за Бъдещето на Европа предлага вотът с квалифицирано мнозинство да се превърне в обичаен способ за вземане на решения по международни спогодби- включително и за част от външната политика.