Абсолютно мнозинство на членовете

The European Parliament, Strasbourg, 5 May 2009 (Photo: www.kirkhope.org.uk)

По правило Парламентът на ЕС приема своите решения с обикновено мнозинство на участващите в гласуването членове. В особени случаи, например при съвместно решение, по бюджетни въпроси и при даване на съгласие за разширяване на ЕС, той решава с абсолютно мнозинство. Това е мнозинство от всички негови членове, независимо от присъствието им.

След разширяването на ЕС с десет нови страни-членки на 1 май 2004 г. броят на гласовете, необходими за абсолютно мнозинство, е 367 от 732 възможни гласа.

Бележки

Ако членовете на Европейския парламент искат да бламират Комисията, е необходимо мнозинство от две трети от гласуващите, както и абсолютно мнозинство на членовете.

Връзки

http://www.europarl.eu.int/factsheets/1_4_1_en.htm