Латвия

Vaira Vike-Freiberga, Президент и Einars Repse, Министър Председател на Латвия подписват Договора за Присъединяване (Photo: European Commission)

Латвия има население от 2.4 милиона души и площ от 64,589 км2.

Тя стана държава членка на ЕС на 1ви Май 2004г. Има Европейско споразумение от 1995г. и влиза в Присъединително Партньорство през 1998г.

Тя има 4 от общо 321 гласа в Съвета и 9 от общо 732 места в Европейския Парламент.

Връзки

http://www.am.gov.lv/lv/

http://www.europarl.eu.int/enl....../applicants/latvia_home_en.htm