Либерали

Съюз на либерали и демократи за Европа (Photo: Europarl)

Либералните партии са първите, които създават наднационална политическа партия в ЕС. В Европейския Парламент те действат заедно в Съюз на либерали и демократи за Европа. Президент на групата в Европейския Парламент е Греъм Уотсън.

Уотсън наследява Пат Кокс, който е президент на Европейския Парламент от 2002г.

Връзки

http://eld.europarl.eu.int/Content/Default.asp?