Смесено съглашение

Съглашение между ЕС и държавите, засягащо въпроси от компетентността на общността и на Държавите Членки- например Съглашението Котону.
Тези съглашения трябва да бъдат подписани от ЕС и от Държавите Членки.

Бъдещето

Конвентът. предлага смесени съглашения по въпросите на външната политика и на общността. Това ще стане възможно чрез придаването на статут на юридическо лице на целия ЕС.