НАТО

NATO flag (Photo: NATO)

Организацията на Североатлантическият пакт, чийто главен щаб е със седалище в Брюксел, е главната Западна отбранителна организация. В нея членуват 19 държави, включително САЩ, Канада, и много Европейски държави.

Бележки

Договорът създаващ Организацията на Североатлантическият пакт подписан през 1949 съдържа 14 члена, включително задължението за колективна обща отбрана и сигурност в Член 5.

Бъдещето:

На срещата на върха проведена през 2002 в Прага, за започване на присъединителни преговори към НАТО, бяха поканени седем държави- България, Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения

Членството им се очаква през май 2004.

Съобразявайки се с предложение на работната група по отбрана на Конвента за Бъдещето на Европа, ЕС може скоро да задейства Европейския стълб на НАТО, Еврогрупата.

ЗЕС притежава автоматична клауза за обща отбрана, също в Чл. 5. Конвентът предлага да се включи подобна “клауза за подпомагане” в новата Конституция, даваща възможност по-късно всички държави членки да се присъединят.