Конгрес на народите

Valéry Giscard d'Estaing (center) (Photo: EUobserver.com)

Жискар Д’Етен предлага Председателят на ЕС и други водещи фигури да могат да бъдат назначавани от “Конгрес на народите”, формиран от националните парламенти и Парламента на ЕС.

Предлага се също този конгрес да обсъжда състоянието на Съюза и да подготви промени по договора под ръководството на Председателя на Парламента на ЕС
Предложението не се ползва с подкрепа в Конвента.