Бананова война

(Photo: www.culinspiration.files.wordpress.com)

Стар търговски спор между САЩ и ЕС относно митата върху вноса на банани. ЕС се е стремил да защити производството на банани в ЕС и някои бивши колонии срещу вноса на банани, отглеждани в притежаваните от САЩ плантации в Колумбия, Коста Рика, Никарагуа и Венецуела, чрез въвеждане на квоти за внос.

През 1993 г. ЕС въвежда защита за своята бананова продукция. В следствие на това цените в ЕС нарастват с повече от 40 %. Световната търговска организация решава, че европейската защита на собственото бананово производство е в нарушение на правилата на зоната за свободна търговия. ЕС е бил задължен или да промени правилата, или да плати обезщетение. През 2001 г. САЩ и ЕС постигат компромис. От 1 юли 2001 г. нататък квотата за внос на "доларови банани" е увеличена със 100 000 тона на 2 653 000 тона.