Услуги от общ интерес

"Услуги от общ интерес" е израз използван в договорите за описание на телекомуникациите и другите инфраструктури като образованието, здравеопазването и част от социалното осигуряване в Държавите Членки.

ЕС изисква подобни услуги да зависят от общите правила за конкуренция, офериране, и т.н.

Делата Kohll & Decker задължават Държавите Членки да организират обществените услуги без дискриминация.

Бъдещето

Конвентът за Бъдещето на Европа предлага да включи достъпа до услугите от общ интерес в Конституцията чрез включването на Хартата за Основните права. (Чл. 36 от Хартата). Следователно Съюзът трябва да признае достъпа до тези услуги, както е предвидено и в националните закони, като фундаментален принцип. Мнозина членове на Конвента апелират дори за по-строга формулировка на услугите от общ интерес.