Швеция

Кралската Опера в Стокхолм (Photo: EU Commissionen)

Швеция има население от 8.9 милиона души и площ от 450.000 км2.

Тя се присъдинява към ЕС през 1995. След разширението на ЕС от 1ви Май 2004г., Швеция има 10 гласа от общо 321 в Съвета и 19 места от общо 732 в Европейския Парламент.

Швеция гласува с "НЕ" на Еврото 28ми Септември 2003г.

Връзки

Виж също Швеция и ИВС.

http://www.sverigedirekt.se/sprak/english.asp

http://www.europarl.eu.int/enl......er_states_links_en.htm#sverige