Обединена Европа

(Photo: EUobserver.com)

Едно от имената, които Гискард Дестен предлага за Европейския Съюз. То е отхвърлено.

Връзки

Виж също Обединени Американски Щати.