Обединени Европейски Щати

Jean Monnet (Photo: European Commission)

“Бащата” на ЕС, Жан Моне, е оглавявал действащ комитет за Обединени Европейски Щати.
Бъдещето

В Конвента за бъдещето на Европа, Жискар Д’Етен предлага четири имена за ЕС: "Европейски Съюз", "Европейска Общност", "Обединени Европейски Щати" или "Обединена Европа".
Жискар отдава предпочитание на " Обединена Европа ". В крайна сметка, Конвентът остана верен на " Европейски Съюз ".