Ценности на Европейския Съюз

(Photo: Court of Auditors)

Проектоконституцията предлага член съдържащ ценностите на Съюза (Член 2).
Съюзът трябва да уважава човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, законовото управление и човешките права.