Кабинет

Catherine Day (Photo: EU Commission)

Кабинетът е група от важни съветници към един президент, министър или комисар.

В ЕС всеки комисар  има свой собствен кабинет, обикновено съставен от 7 съветника, секретарски персонал и личен шофьор. Сега има изискване в кабинетите да са представени различни националности.

Началниците на кабинети се ръководят от Генералния секретар на Европейската комисия, в момента ирландският държавен служител Дейвид О'Съливан. Той се среща с началниците на кабинети и подготвя заседанията на Комисията. Началниците на кабинети имат широки правомощия, тъй като от комисарите се изисква да участват във взимането на всички решения, но те рядко имат време да правят това. Само 2 % от решенията на Комисията се взимат от самата Комисия. 25 % се разглеждат чрез писмени процедури, а останалите - по упълномощаване.

Договорът от Ница прави избирането на комисар резултат от гласуване с квалифицирано мнозинство и ще въведе ротация на националностите в разширения ЕС от 27 членове. Тази промяна, ако бъде приложена, ще отслаби ежедневните връзки между гражданите на ЕС и Европейската комисия, защото ролята на кабинетите повече няма да се състои в подпомагането на националния комисар.

Конституцията на ЕС предлага от 2014 г. нататък да има комисари само от 2/3 от страните.

Бележки