Календар на председателствата на ЕС

Belgian EU Presidency flag at Genval, September 2001 (Photo: Lisbeth Kirk)

Председателствата на ЕС се променят два пъти годишно.

2003: Гърция и Италия

2004: Ирландия и Холандия

2005: Люксембург и Великобритания

2006: Австрия и Финландия

2007: Германия и Португалия

Бележки

Конституцията на ЕС предлага въвеждането на поста постоянен председател на Европейския съвет, така нареченият "Председател на Европейския съвет". Освен това сегашната ротационна система ще бъде изменена в система от групови председателства, съставени от три страни. Но всяка страна-членка все още ще председателства заседанията на повечето съвети в продължение на 6 месеца.

Връзки

Страница на ирландското председателство: http://www.eu2004.ie/

Страница на холандското председателство: http://www.eu2004.nl