Капиталови движения

(Photo: EU Commission)

Всички пречки пред движението на капитала са забранени с Договора от Маастрихт. Те могат да бъдат отново налагани само с единодушнорешение на Съвета.

Връзки

Вж.  Четири свободи.

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l25001.htm