Единодушие

Единодушието означава, че всички участници са съгласни.
То е законодателния подход използван за множество чувствителни въпроси в договорите на ЕС.

Бъдещето

Проектоконституцията прави гласуването с квалифицирано мнозинство основното правило за законодателството на ЕС.
За промени в Договора, досега подлежащи на единодушно решение на Междуправителствената конференция, Жискар Д’Етен и Комисията на ЕС предлагат супер-квалифицирано мнозинство – това напълно ще премахне правото на вето. Все пак, това предложение не е прието от Конвента и не е включено в Проектоконституцията.
Вместо това Конвентът реши, че министър-председателите могат да минат от единодушие до квалифицирано мнозинство без нова ратификация.Виж Чл. I24.4.