Гражданство в Съюза

European citizenship prevails over national citizenship (Photo: Notat)

Европейското гражданство е учредено от Договора от Маастрихт през 1993.
Гражданството в ЕС взема връх над националното гражданство по същия начин както, например, Германското гражданство взема връх над Баварското. В ЕС Баварците имат тройно, Баварско, Германско и на ЕС, гражданство.

Бъдещето

Конвентът за бъдещето на Европа предлага двойно гражданство, така че гражданите на ЕС ще бъдат едновременно национални и на ЕС граждани, ръководени от Конституцията на ЕС. Чл. I-8 от Проектоконституцията определя “Гражданството в Съюза”.