Служители

Институциите на ЕС държат на служба повече от 30,000 служители, които си сътрудничат с още по-многобройните държавни служители на Държавите Членки.
Служителите играят много важна роля както в подготвителния процес на приемане на държавата, така и в ЕС. И наистина, те решават голяма част от законите при закрити врата и без присъствието на избранниците от парламентите. Днес около 70% от цялото законодателство се изготвят от работни групи в Съвета, 15% се изготвят от посланиците в COREPER, и едва 15% зависят от самия Съвет на Министрите.

В Комисията на ЕС повече от 90% от всички решения се вземат от служителите на кабинетите за сметка на Комисарите .

Бъдещето

Конвентът за бъдещето на Европа ще предложи всички формални преговори при събранията на Съвета да станат публични.

Съществува стремеж дипломатическият корпус на ЕС да подсили представителството на Съюза извън границите му. Съществуващите 126 делегации на ЕС могат да бъдат превърнати в посолства, както се предлага в работната група на Конвента по въпросите на Външните отношения и Отбраната.