Конструктивно въздържане

Държава може да се въздържи от гласуване и да позволи впоследствие другите членки да приемат единодушно решение. Този принцип е включен в Общата външна политика и политика на сигурност.

Бъдещето

Конвентът предлага конструктивното въздържане да се използва по въпросите на отбраната от страни нежелаещи да участват в общи военни действия, но готови да позволят на другите да водят такива.