Еврогрупа

NATO flag (Photo: NATO)

Европейският стълб зад Нато.
Ресурсите на НАТО, особено въздушните ресурси, са необходими за ефикасността на Силите за Бързо реагиране на ЕС. Това, обаче, предполага сътрудничеството на Америка, Канада, Турция и други неевропейски членки на НАТО.

Бъдещето

Конвентът се надява на нарастване на контрола от ЕС върху ресурсите на Еврогрупата. Според финландският председател на военните служители на ЕС, Густав Хегелунд, военните части на ЕС ще се слеят с НАТО “когато му дойде времето”.