Изключителни компетенции

European Union Logo (Photo: Court of Auditors)

Когато ЕС има изключителна компетентност в определена сфера, Държавите Членки нямат право да законодателстват в нея. Когато ЕС има разделна компетентност и ЕС и Държавите Членки могат да законодателстват.

Бъдещето

В член 12, Проектоконституцията определя правила за конкуренцията във вътрешния пазар, митническия съюз, общата търговска политика, паричната политика в Евро държавите, опазването на морските биологични ресурси в общата риболовна политика, и-при определени обстоятелства-сключването на международни спогодби като изключителна компетенция.