Финансова перспектива

(Photo: European Commission)

ЕС определя финасова перспектива, която слага граници на разходите му по различните пера. Това е част от бюджетната процедура, която се състои преди преценката за разходите на институциите и преди изготвянето на предварителен бюджет от Комисията.

Финансовата перспектива е регулирана чрез междуинституционално съглашение между Комисията, Съвета и Парламента.

Срещата на върха на ЕС, проведена през декември в Копенхаген, определи нова финасова перспектива, включваща разходите по разширяването на ЕС. Впоследствие стойността им бе включена в присъединителните договори. Това означава, че Парламента на ЕС е държан настрана при определянето на разходите.

Първата реакция на Парламента на ЕС бе да заплаши със забавяне на разширителния процес, но в крайна сметка даде зелена светлина и получи по-голяма сума.

Бъдещето

Проектоконституцията предлага приемането на финансовата перспектива да стане част от конституцията.