Аборт

Staunchly Catholic populations in Ireland, Malta and Poland are opposed to abortion. Photo: Mariacki church in Gdansk, Poland (Photo: EUobserver.com)

ЕС няма законотворческа компетентност по отношение разрешаването или забраната на аборта. Все пак, през септември 1991 г.  Съдът на ЕС постанови по случая SPUC срещу Гроган, че абортът може да представлява услуга по смисъла на член 50 от Договора за Европейска общност. В резултат на това Ирландия, страна-членка със строго законодателство срещу аборта, поиска добавянето на протокол към Договора от Маастрихт, за да избегне възможността законите на ЕС (аки комюнотер) да имат предимство пред националното право.

През декември 2002 г. Малта получи подобна разпоредба по време на своите преговори за присъединяване.

Полша е другата присъединяваща се страна, където абортът е забранен. Тя има индивидуално споразумение (едностранна декларация) относно аборта и морала като анекс към своя договор за присъединяване.

Бележки

През юли 2002 г. резолюция на Парламента на ЕС призова за законов достъп до аборт както в страните-членки, така и в страните-кандидатки.

Връзки

http://www.ippf.org/regions/eu....../choices/v28n2/legislation.htm
http://www.europarl.eu.int/committees/femm_home.htm