Компетентност

В ЕС компетенциите се разделят на две групи:

Във всички сфери в които ЕС няма ясно определена компетентност тя трябва да се запази от страните членки, според принципа за предоставени правомощия.

Бъдещето

Конвентът за бъдещето на Европа предлага подялба на компетенциите в Проектоконституцията.