Външно представителство на Съюза

Javier Solana (Photo: top-people.starmedia.com/tmp/swotti/cacheAMF2..)

Работната група по външна политика на Конвента предлага ЕС да има външен “министър”, който да ръководи Общата Външна политика и политика на Сигурност на ЕС.