Ратификационни инструменти

Signing of Accession Treaty (Photo: European Commission)

За да бъде един международен договор правно задължителен за една държава, той трябва да бъде подписан от Държавния глава или от правителството на съответната държава и да бъде ратифициран.

В писмо, изпратено от Държавния глава на определена членка на ЕС, той/тя оповестява, че държавата е ратифицирала Договор на ЕС. Писмото се изпраща на Италианското правителство поради исторически причини- първите договори са подписани в Рим.
Депозирането на писмото или “ратификационния инструмент” е последната стъпка от процеса на ратифициране на договора.

След като ратификационно писмо е изпратено няма връщане назад.

Договорите на ЕС влизат в сила след предварително уговорен срок след като писмата (инструментите) за ратификация са депозирани от всички Държави Членки.

Бележки

След като понастоящем няма правна клауза за оттеглянето от ЕС, определена държава може да напусне ЕС- de facto – по собствено решение или чрез единодушно решение на всички Държави Членки.

Бъдещето

Конвентът предлага клауза позволяваща на Държавите Членки да напускат ЕС по собствено решение, виж Чл. I-59.