Европейски омбудсман

Nikiforos Diamandouros, newly appointed European Ombudsman (Photo: European Commission)

Европейският омбудсман е служител, натоварен с разследването на жалби, подадени от граждани на Съюза относно функционирането на органите и институциите на ЕС.

Длъжността “Европейски омбудсман“ е създадена чрез Маастрихтския договор през 1993. Първият Европейски омбудсман е Якоб Сьодерман, бивш министър на правосъдието на Финландия. След пенсионирането му през 2003, длъжността временно се заема от гръцкия национален омбудсман Проф. Никифорос Диамандурос.

През 2004, след проведените европейски парламентарни избори, Никифорос Диамандурос е официално номиниран (за срок от пет години) за Европейски омбудсман от Европейския парламент.

Бележки :

Европейският омбудсман изготвя препоръки за реформиране на европейските институции, ориентирани към повече прозрачност и модернизация.

Връзка http://www.euro-ombudsman.eu.int/