Основни умения в образованието

(Photo: jus.shef.ac.uk)

Европейският парламент е поискал от Европейската комисия и страните-членки да разработят обща рамка за основни умения, които трябва да бъдат придобити от всички ученици при завършването на училище.

Бъдещето

Европейският парламент е поискал също така от Европейската комисия да състави Зелена книга за бъдещото европейско висше образование.

Връзки

Вижте също така Образование.