Вето

Всяка държава може да предотврати дадено решение като използва вето ако договора изисква единодушие. Между 1966г. и 1985г., държавите от ЕС можеха да използват също и политическо вето в съответствие с така наречения Люксембургски компрмис.