Общностност

ЕС договорите се разделят на първи общностен наднационален стълб и на два междуправителствени стълба, един за Външната политика и друг, за Правосъдие и вътрешни работи.

Бъдещето

Конвентът за бъдещето на Европа предлага да се премахнат стълбовете и впоследствие част от междуправителствените компетенции да се включат към наднационалните компетенции.