Стълбове

Често използвана метафора за описанието на ЕС като структура почиваща на три стълба.

Първият, така наречен “общностен стълб” приема наднационални решения под контрола на Съда на ЕС в Люксембург.

Вторият стълб засяга междуправителствената сфера за сигурност и външна политика ОВППС. Третият стълб се отнася до междуправителствената сфера на Правосъдие и вътрешни работи.
Делата в последните два стълба постепенно преминават от национално към наднационално ниво, където се ръководят от законодателството на ЕС.

Бъдещето

Конвентът за Бъдещето на Европа ще предложи премахването на тази три- стълбова структура на ЕС. Той ще събере трите стълба в едно и ще даде на Европейския Съюз статут на едно юридическо лице.
Тогава ЕС ще се превърне в пълноправно международно действащо лице, подобно на други независими суверенни държави.