Конституция

Supporters of a European Constitution (Photo: thesetides.com)

Конституцията е основният правилник за държава, която ограничава правата на всички власти, включително законодателите, и дава на поданиците си общи фундаментални права. Европейският Съд в Люксембург е развил законодателна система на ЕС при която законите на ЕС имат върховенство над (надделяват) националните институции. Съдът разглежда правната система на ЕС като наднационална конституционна система.

Бъдещето

Конвентът предлага "конституционен договор", който да установи "конституция за Европа". Думата конституция е използвана 27 пъти в първите 17 члена на Проектоконституцията.
Днес, определена държава може да напусне ЕС единствено след единодушно решение (или след нарушаване на законите на ЕС). В Проектоконституцията се съдържа клауза позволяваща на страните членки да напуснат след като са постигнали съгласие с ЕС или по собствена инициатива, след срок от две години.