Решения по Общата политика в областта на външните отношения и сигурността

"Общи принципи", "ръководни начала" и "общи стратегии" се приемат на заседания на европейските министри с единодушие. Все пак, някои се въздържат от гласуване срещу едно предложение чрез конструктивно въздържане.

"Съвместни действия", "общи позиции" и назначаване на специални представители се решават чрез гласуване с квалифицирано мнозинство. "Сътрудничеството" е между страните-членки - член 12 и 23 от Договора за ЕС.

Бъдещето

Проекто-конституцията предлага "решенията" да се използват като цяло за определяне на външната политика.

Връзки

http://europa.eu.int/scadplus/leg/da/lvb/r00001.htm