Опростяване

Опростяването е опит да се направят сложните подходи за вземане на решения по-лесни за разбиране.

Бъдещето

Конвентът за бъдещето на Европа разполага с работна група по опростяването, която се председателства от бившия италиански министър-председател Джулиано Амато.
Групата иска радикално да се намалят тридесет и двата различни начина за вземане на решения в ЕС.

Проектоконституцията следва отчасти това предложение, свеждайки задължителните правни актове до Закони на ЕС, Рамкови закони на ЕС и Решения. Незадължителните актове са наричани препоръки и мнения.